Algemene Voorwaarden Holistic Nutrition

Dit zijn onze algemene voorwaarden, in leesbare termen. Wil je liever de moeilijke officiële versie, blader dan helemaal naar beneden. Die betekent exact hetzelfde.


Wie wij zijn (de ondernemer)

Holistic Nutrition

Sofie De Clercq
Wallestraat 57, 9700 Oudenaarde, België
Sofie@holisticnutrition.be
Btw-identificatienummer: BE0567-677-751
RIZIV nummer: 5-64072-80-601


Dit zijn onze algemene voorwaarden (let op, voor verschillende diensten en producten gelden verschillende voorwaarden).


Wanneer van toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die wij aanbieden én op alle overeenkomsten en bestellingen tussen jou (de consument) en ons (de ondernemer).

 • Voordat je op afstand iets bij ons koopt of een overeenkomst met ons sluit, kun je deze algemene voorwaarden lezen. Daarna vink je het vakje aan waardoor je akkoord gaat met deze voorwaarden. 

 • Mochten er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan staat dat bij het product zelf. Daarnaast gelden deze algemene voorwaarden ook. Staan er overlappende dingen in, dan  kun jij (de consument) je beroepen op de voorwaarden die voor jou het meest gunstig zijn. 

 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 • Als er iets onduidelijk is in deze voorwaarden, moet je dat proberen uit te leggen ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 • Over ons aanbod & de prijs
 • Op onze site zie je overal staan wat je precies koopt en wat het kost. 

 • Als we daar een foutje in maken mag je ons daar aan houden, behalve als het duidelijk een typo is (zoals een komma die verkeerd staat) of een bedrag is dat echt niet te matchen is met de waarde van het product.

 • Als er een aanbieding is die beperkt geldig is of waarbij specifieke voorwaarden gelden, lees je dat bij de aanbieding.

 • Wij mogen aanbiedingen aanpassen als we dat willen. De aanbieding die je ziet op het moment dat je het koopt, geldt dus voor jou. 

 • Alle prijzen die je ziet zijn inclusief BTW. Bij het afrekenen en op je factuur zie je de BTW staan.Consultaties & trajecten
- Het moment van een consultatie binnen een traject wordt onderling geregeld met Sofie, via mail.
- Annuleren van een consultatie doe je meer dan 24u voor de consultatie, zo niet wordt deze geklasseerd als plaatsgevonden consultatie en wordt de waarde ervan doorgerekend in de trajectkost. Je verliest dan de mogelijkheid tot één consultatie binnen het traject.
- Ingeval dat Sofie zelf het moment van de consultatie moet herzien door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte of geen internet connectie), wordt de cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er zo gauw als kan een nieuwe consultatie vastgelegd.
- Vroegtijdig stopzetten van een traject wordt besproken met Sofie om te bekijken wat het beste is voor jou. 


De overeenkomst

 • Als je bij ons iets koopt, ga je een overeenkomst met ons aan. Dit geldt voor zowel trajecten als e-courses.

 • Je krijgt na je aanschaf een mail met de bestelbevestiging. 

 • We werken met een superveilige webomgeving en betaalomgevingen. Top of the bill. Dus je kunt veilig bij ons bestellen en betalen. Ook je gegevens worden beveiligd opgeslagen en niemand doet er iets mee waar jij geen toestemming voor hebt gegeven.

 • Alle informatie die je nodig hebt vind je bij je bestelling, in je bestelbevestiging én in de Online Academy bij je account. Daar vind je ook je eerdere bestellingen en toegang tot de cursussen, als je die hebt aangeschaft.

 • Herroepingsrecht
 • Digitale producten waar je direct na aanschaf toegang toe krijgt, kun je niet annuleren of retourneren.

 • Goed uitgevoerde diensten, zoals consulten die hebben plaatsgevonden, kun je niet achteraf annuleren of retourneren.

 • Garantie
 • We doen altijd ons best om zo eerlijk en duidelijk mogelijk te zijn over wat we aanbieden. Vind je iets onduidelijk? Neem contact met ons op!

 • Uitvoering
 • We willen je graag gelukkig maken binnen de grenzen van het redelijke. Maar wij zijn ook maar mensen. Fijn als je dat in gedachten houdt. We zijn een klein bedrijf en kunnen dus niet meer dan ons uiterste best voor je doen (en wij hebben ook weleens weekend).

 • Betaling
 • Klopt er iets niet in je betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

 • Als je betaling niet bij ons is aangekomen, maar wel is afgeschreven, zoeken we samen naar een oplossing. 

 • De termijnbetalingen worden maandelijks uitgevoerd via automatische incasso, voorafgegaan door een factuur of betaalbewijs dat je krijgt via je mail.

 • Klachten
 • Heb je een klacht? Dat is niet fijn. We doen altijd ons best om het naar tevredenheid op te lossen.

 • Laat het ons zo snel mogelijk weten via sofie@holisticnutrition.be .
  Social media is géén goede plek om je klacht duidelijk te maken. Via die kanalen kunnen we namelijk niets over je bestelling terugzoeken en ook niets voor je oplossen.

 • Je krijgt uiterlijk binnen een week antwoord van ons. We lossen het gelijk voor je op of laten je weten hoe lang we nodig hebben om dit voor je in orde te maken.

 • Klachten over advies van Sofie De Clercq of één van haar cursussen, dienen eerst aanhangig te worden gemaakt bij het management van Holistic Nutrition (via sofie@holisticnutrition.be). Therapeute en consument zullen dan in alle redelijkheid de klacht(en) proberen op te lossen.Info E-books & Cursussen

 • Wanneer je een aankoop doet via de holisticnutrition.be webshop, krijg je een mail ter bevestiging dat je aankoop geslaagd is vanuit Plug&Pay waarin je ook je factuur vindt. Je krijgt ook een mail vanuit Huddle (het systeem waarop de Online Academy draait) met je inloggegevens van waaruit je toegang krijgt tot het platform waar je de cursus vindt.
 • Hoe werken de online cursussen?
  Je meldt je aan voor de online cursus door de deze aan te schaffen via de webwinkel. De cursussen duren een aantal weken, dit wordt gespecifieerd per cursus voor aankoop en aanvang van de cursus. Je hebt meteen toegang tot de hele cursus die reeds online beschikbaar is op het Huddle platform. Als de cursus op het moment van aankoop nog niet volledig is, dan wordt die aangevuld terwijl je zelf door de cursus gaat.
 • Kan ik online cursussen en downloadproducten ruilen of terugsturen?
  Nee. Omdat het niet om een fysiek product gaat, kun je downloadproducten niet terugsturen of omruilen. Het is namelijk niet te controleren of je de downloadbare gegevens echt van je computer hebt gehaald of dat je toch nog een kopie hebt bewaard. 
 • Ik heb een e-book bij jullie gekocht. Mijn vriendin wil het ook graag lezen. Mag ik het kopiëren en naar haar sturen?
  Nee. De inhoud en materialen binnen de e-courses zijn onderhevig aan copyright en mogen niet geherdistribueerd worden zonder voorafgaande toestemming door de auteur (Sofie De Clercq).
  Het kopiëren en doorgeven van e-books is gemakkelijk, maar verboden.
  Het schrijven van de e-books en cursussen kost veel tijd en energie. Als ze vaak gedeeld worden zonder dat ervoor betaald wordt, moeten we op een andere manier onze boterham verdienen. Dat betekent dat er minder tijd overblijft voor het schrijven en dat er dus minder e-books en cursussen zullen komen.
  Dus vind je de informatie interessant en wil je later nog meer kunnen lezen, laat je vriendin dan een eigen exemplaar aanschaffen. Bovendien zal zij zo ook meer gemotiveerd zijn om er iets mee te doen want gratis info = minderwaardig. Je wou haar toch motiveren! 😉 
 • Ik heb een e-book gelezen en vond het superinteressant! Je legt het precies uit zoals ik het bedoel. Ik wil dat iedereen dit weet. Mag ik de informatie delen?
  Niets houdt je tegen om je nieuw opgedane kennis te vertellen tegen anderen. Graag zelfs! Hoe meer kennis, hoe beter. We vragen daarbij wel dat je ook even vermeldt waar je dit geleerd hebt. Maar: het is niet toegestaan om zinnen of hele stukken tekst te kopiëren en die te delen. De teksten vallen onder copyright en ze zonder toestemming kopiëren en delen is een schending van het auteursrecht. Daar doen we niet aan mee.
  Wil je heel graag (delen van) de tekst gebruiken om anderen te informeren, neem dan even contact op. Afhankelijk van de tekst en het doel mag het misschien, bijvoorbeeld met vermelding van de bron of tegen betaling. Dit geldt overigens ook voor de content op het openbaar toegankelijke blog en in de webwinkel.
 • Mogen mijn kinderen mee naar het consult? Borstafhankelijke baby’s zijn van harte welkom bij het consult. Oudere kindjes vragen op een andere manier aandacht, waardoor we sneller afgeleid raken van de informatie die je krijgt. Het is aan te raden om oudere kindjes niet mee te nemen naar het consult of om een oppas mee te brengen die hen bezig kan houden terwijl de therapeut je de informatie geeft die je nodig hebt. 
 • Hoe werkt de communicatie tijdens de behandeling?
  Jij zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan je therapeut worden medegedeeld. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de behandeling en het opnemen van contact hierover. Holistic Nutrition neemt geen contact op wanneer een nieuwe fase van de behandeling ingaat, en houdt het tijdsverloop van je behandeling niet bij voor de cliënt. Tijdens een behandeltraject heb je recht op het stellen van vragen tijdens 1 vraagmoment per consult / uitwerking. Verzamel dan ook al je vragen in 1 mailtje of spaar ze op voor 1 gesprek met Sofie.
  Hoe vaak er nood is aan opvolging, wordt bepaald door Sofie, in onderling overleg met jou.


Aansprakelijkheid

 • Holistic Nutrition is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Holistic Nutrition is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Holistic Nutrition is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 • Indien Holistic Nutrition aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Holistic Nutrition beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • Holistic Nutrition is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Holistic Nutrition is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Holistic Nutrition zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen en adviezen.
 • Alle info gegeven in de e-courses gelden niet als medisch advies. Bij twijfel dient u contact op te nemen met uw geneesheer. 
 • De in hierboven opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Holistic Nutrition.


Privacy

 • Holistic Nutrition zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Holistic Nutrition daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
 • De medische en persoonlijke info die verstrekt wordt tijdens consultaties, worden behandeld als privé en vallen onder beroepsgeheim.
 • Eventueel delen van ervaringen met cliënten voor voor marketing- en kennisgevingsdoeleinden, gebeurt steeds anoniem.
 • Klachten
 • Klachten over Holistic Nutrition, dienen eerst aanhangig te worden gemaakt bij het management van Holistic Nutrition (via sofie@holisticnutrition.be). We zullen deze klacht dan redelijkerwijze proberen oplossen met jou.