Terugbetaling

Welke terugbetaling kan ik krijgen?

Sommige mutualiteiten betalen onder bepaalde voorwaarden consultaties bij een diëtist (gedeeltelijk) terug.
Een overzicht vindt u hieronder.
Omdat de mutualiteiten hier regionaal over beslissen kan dit regelmatig wijzigen.
Informeer daarom steeds bij uw eigen plaatselijke mutualiteit.

Christelijke Mutualiteiten

Doelgroep: alle leden
Hoeveel: € 40, éénmalig per persoon
Voorwaarde: 4 consultaties volgen per jaar

Bond Moyson

Doelgroep: alle leden
Hoeveel: €30 per jaar

Vlaams en Neutraal ziekenfonds

Doelgroep: alle leden
Hoeveel: €50 per jaar

Liberale Mutualiteiten

Vlaams Gewest

Doelgroep: alle leden
Hoeveel: € 7,50 per consultatie, 6 consultaties per jaar.
Een daartoe voorzien behandelingsattest kan u in de kantoren of via de website bekomen.

West-Vlaanderen

Doelgroep: alle leden
Hoeveel: € 10 per consultatie, 4 consultaties per jaar
Voorwaarde: voorschrift van de huisarts
Een daartoe voorzien behandelingsattest kan u in de kantoren bekomen.

Helan (Onafhankelijk Ziekenfonds – Partena)

Doelgroep: alle leden
Hoeveel: €40 per jaar, op voorwaarde dat de volledige behandeling gevolgd wordt binnen een periode van 2 jaar.

De verzekering Medicalia betaalt 75% van de kosten voor diëtiek terug.
Je kan tot 600 euro per verzekerde en per aansluitingsjaar terugbetaald krijgen.

Nederland:

Cliënten uit Nederland krijgen normaliter een groot gedeelte van de factuur vergoed (+70%). Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.